Cjenik i pravila posudbe

Klasa: 120-01/24-01-1
Ur.broj: 2162-03/01-24-1
Pakrac, 1.1.2024.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. ili do dana donošenja nove Odluke, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac donosi

O D L U K U
O VISINI ČLANARINE, ZAKASNINE I OSTALIH NAKNADA ZA
USLUGE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC


  1. Visina članarine, zakasnine i ostalih naknada za usluge Gradske knjižnice Pakrac je sljedeća:

Članarina (godišnja): 10 EUR
Članarina OBITELJSKA: 12 EUR
Članarina učenici SREDNJA ŠKOLA: 5 EUR
Članarina UČENICI 1.razreda OŠ besplatno
Članarina jednokratna turistička (dvomjesečna): 5 EUR
Ispis A4 c/b (1 stranica): 0,20 EUR
Ispis A4 u boji (1 stranica): 0,50 EUR
Skeniranje (stranica): 0,50 EUR
1 sat korištenja računala i Interneta: 1 EUR
Zakasnina po danu i knjizi: 0,10 EUR
Maksimalni iznos zakasnine: 15 EUR – jedna jedinica građe
20 EUR – dvije i više jedinice građe

Prvo zaduženje knjiga ide na 21 dan, nakon čega je knjige moguće još dvaput produžiti, svaki put na dodatnih 14 dana.
Najviša zakasnina je 15 EUR po jedinici knjižne i neknjižne građe, a ako korisnik ima dvije ili više jedinica građe, tada je maksimalna zakasnina 20 EUR.

Član knjižnice može odjednom posuditi najviše 4 knjige, osim u slučaju iznimne potrebe, u dogovoru s knjižničarkom i ravnateljicom Knjižnice.
Članovi Knjižnice koji imaju obiteljsku članarinu, mogu odjednom posuditi najviše 8 knjiga.
Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti.
Međuknjižnična posudba ne naplaćuje se članovima Gradske knjižnice Pakrac.
AV građa besplatno se posuđuje na rok isti kao i knjige.
Za djela koja se nalaze na popisu školske lektire nije moguće produženje posudbe, osim u slučaju dovoljnog primjeraka u Knjižnici.

  1. Gradska knjižnica Pakrac zadržava pravo izmjene visine članarina, zakasnina i ostalih naknada za usluge.
  2. Ova Odluka stupa na snagu 1.1.2024.
    Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini članarine, zakasnine i ostalih naknada za usluge Gradske knjižnice Pakrac od 16.1.2023.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

Skip to content