Cjenik i pravila posudbe

Klasa: 120-01/23-01-1
Ur.broj: 2162-03/01-23-1
Pakrac, 13.1.2023.

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, za razdoblje od 16.1.2023. do 31.12.2023. ili do dana donošenja nove Odluke, ravnateljica Gradske knjižnice Pakrac donosi

O D L U K U
O VISINI ČLANARINE, ZAKASNINE I OSTALIH NAKNADA ZA
USLUGE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

1.

Visina članarine, zakasnine i ostalih naknada za usluge Gradske knjižnice Pakrac je sljedeća:

Članarina (godišnja):7 EUR
Članarina jednokratna turistička (dvomjesečna):4 EUR
Članarina OBITELJSKA:10 EUR
Članarina UČENICI 1. razreda OŠ:besplatno
Ispis A4 c/b (stranica):0,20 EUR
Ispis A4 u boji (stranica):0,50 EUR
Skeniranje po stranici:0,50 EUR
1 sat korištenja računala i interneta za nečlanove:1 EUR
Zakasnina po danu i knjizi:0,10 EUR

Prvo zaduženje knjiga ide na 21 dan, nakon čega je knjige moguće još dvaput produžiti, svaki put na dodatnih 14 dana.
Najviša zakasnina je 15 EUR po jedinici knjižne i neknjižne građe, a ako korisnik ima dvije ili više jedinica građe, tada je maksimalna zakasnina 20 EUR.

Član knjižnice može odjednom posuditi najviše 4 knjige, osim u slučaju iznimne potrebe, u dogovoru s knjižničarkom i ravnateljicom Knjižnice.
Članovi Knjižnice koji imaju obiteljsku članarinu, mogu odjednom posuditi najviše 8 knjiga.
Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti.
Međuknjižnična posudba ne naplaćuje se članovima Gradske knjižnice Pakrac.
AV građa besplatno se posuđuje na rok isti kao i knjige.
Za djela koja se nalaze na popisu školske lektire nije moguće produženje posudbe, osim u slučaju dovoljnog primjeraka u Knjižnici.

2.

Gradska knjižnica Pakrac zadržava pravo izmjene visine članarina, zakasnina i ostalih naknada za usluge.

3.

Ova Odluka stupa na snagu 16. siječnja 2023.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini članarine, zakasnine i ostalih naknada za usluge Gradske knjižnice Pakrac od 2.1.2022.

Ravnateljica:

Monika Lucić Fider, dipl.knjižničar

Skip to content