Cjenik i pravila posudbe

 

Članarina (godišnja): 50,00 kn
Članarina jednokratna turistička (dvomjesečna): 20,00 kn
Fotokopiranje (c/b, A4 format – po stranici): 1,00 kn
Ispis A4. c/b: 1,00 kn
Ispis A4 u boji: 2,00 kn
Skeniranje po stranici: 2,00 kn
1 sat korištenja računala i interneta za nečlanove: 10,00 kn
Rezervacija knjige: 5,00 kn
Zakasnina za DVD građu  5,00  kn
Zakasnina po danu i knjizi: 0,50 kn

Međuknjižnična posudba naplaćuje se prema stvarno nastalim troškovima.

Članovi mogu odjednom posuditi najviše 4 knjige.

Dopušteni rok posudbe knjiga je 21 dan.

Po isteku roka posudbe, knjige se moraju vratiti ili produžiti.

AV građa (DVD-i, CD-i) posuđuje se na dva dana bez naknade za posudbu. Zakasnina se naplaćuje u iznosu od 5,00 kn za svaki sljedeći dan.

Rok posudbe može se produžiti najviše dva puta, svaki put po 14 dana.

Djela koja se nalaze na popisu školske lektire ne mogu se produžiti.