Odjel za odrasle

Na Odjelu za odrasle smješten je središnji informativni pult, na kojem se vrši svakodnevna obrada, zaduživanje i razduživanje građe, vodi statistika, pruža usluga međuknjižnične posudbe te pružaju sve potrebne informacije vezane uz korištenje građe i izbor građe. Budući da knjižnica zbog nedostatka stručnog osoblja nema posebno ustrojene Odjel za odrasle i Dječji odjel, upravo se na ovom središnjem pultu zadužuje i razdužuje i građa s Dječjeg odjela, koji je prostorno izdvojen.

Odjel za odrasle broji oko 23 tisuće svezaka knjiga s područja beletristike, stručno-znanstvene literature, srednjoškolske lektire, a kao posebna cjelina izdvojene su referentna i zavičajna zbirka. Također, ovdje je smještena i AV zbirka s DVD-ovima (igrani i animirani filmovi). Opremljenost Odjela za odrasle u skladu je sa Standardima za narodne knjižnice, za što je najviše zaslužno Ministarstvo kulture koje svake godine odobrava naše projekte opremanja knjižnice potrebnim i adekvatnim knjižničnim namještajem i opremom (police, vitrine, kolica i dr.).Od tehničke opreme na Odjelu za odrasle smješteni su jedno računalo s barkod čitačem, pisač te fotokopirni/fax/scanner uređaj.

Skip to content