“Virtualna šetnja” Gradskom knjižnicom Pakrac

Virtualna posjeta obuhvaća, naime, 360 stupnjeva po širini i do 180 stupnjeva po visini, imitira stvarni posjet mjestu i daje dojam da panoramu gledate iznutra, kao namjernik koji se doista našao u središtu lokacije. [pano file=”http://pakrac360.com/wp-content/uploads/panorama/knjiznica.html” title=”Gradska knjižnica Pakrac” preview=”http://pakrac360.com/wp-content/uploads/panorama/knjiznica.jpg” width=”300px” height=”450px” panobox=”on”]

Author: Knjiznica Pakrac

Share This Post On
Skip to content